Orxeta

Orxeta

© Fototeca.cat

Municipi de la Marina Baixa, situat al vessant marítim del prebètic valencià: és accidentat per la serra d’Orxeta (671 m), termenal amb la vall de Finestrat, i per la serra de Relleu.

Entre les dues serres discorre el riu de Sella, que conflueix dins el terme amb el riu de Relleu i forma al límit amb el de la Vila Joiosa el pantà d’Amadòrio (12 milions de m 3 el 1969). Una bona part del territori (1 597 ha) són erms o pasturatges i la pineda cobreix 40 ha. El secà (440 ha) té una tercera part de garroferar i una altra gairebé abandonada. El reg de peu abasta 90 ha d’horta (llimoners i tarongers). La trajectòria demogràfica recent és la decadència general a les contrades interiors de la Marina malgrat que els darrers anys ha experimentat una lleugera recuperació gràcies a la proximitat dels nuclis turístics (el 41% de la població activa treballa en la construcció). La vila (719 h agl [2006], orxetans ; 177 m alt.) s’allarga prop de les hortes, a la dreta del riu de Sella. L’església parroquial de Sant Jaume fou bastida en 1759-61. Lloc de moriscs (150 focs el 1609) de la fillola de Cocentaina, fou des del s. XIV de l’orde de Sant Jaume de l’Espasa. Depengué fins el 1535 eclesiàsticament de la Vila Joiosa.