Osborne Reynolds

(Belfast, Irlanda, 1842 — Watchet, Anglaterra, 1912)

Enginyer i físic irlandès.

Fou professor a Manchester (1868-1905). Estudià els fluids i aportà conclusions decisives sobre el comportament dels líquids en els tubs segons llur velocitat, el qual depèn d’un coeficient anomenat nombre de Reynolds. Estudià també la lubrificació, les turbines i les bombes centrífugues.