osca

f
Militar

Incisió practicada a l’alça d’una arma de foc per la qual ha de passar la visual en apuntar.