Osees

(Samaria?, segle VIII aC — Samaria?, segle VIII aC)

Profeta del regne de Samaria, que predicà poc temps abans de la desaparició del reialme (745?-725 aC).

Autor del llibre d’Osees, que encapçala la col·lecció dels dotze profetes menors, en són característics els dos primers oracles, relacionats amb la seva vida matrimonial; els restants són d’acusació i d’amenaça o de reflexió sobre la història pecadora d’Israel. La profecia d’Osees influí Jeremies i Ezequiel.