osmosi

ósmosis (es), osmose (en)
f
Química
Física

Omosi adalt, les molècules de d són les úniques que travessen la mambrana M (P suport porós); abaix, principi de funcionament d’una instalació d’osmosi inversa per a dessalar aigua de mar

© Fototeca.cat

En un sistema format per dues dissolucions de concentracions diferents, però amb el mateix dissolvent, separades per una membrana dita semipermeable, tendència a passar dissolvent de la dissolució menys concentrada a la que ho és més.

Una membrana semipermeable, d’origen natural o artificial, és la que deixa passar uns tipus de molècules (les del dissolvent) i uns altres no (les del solut).