OSPF

primer el camí obert més curt, Open Shortest Path First (en)

m
Electrònica i informàtica

Protocol d’encaminament dinàmic interior estandardi per la IETF que obeeix el paradigma d’estat d’enllaç i empra un algorisme SPF (Shortest Path First) o de Dijkstra per a calcular rutes òptimes o de mínim cost.

Definit originalment al RFC 1247 l’any 1991, l’especificació actual per a IPv4 és l’OSPFv2 (descrita al RFC 2328 l’any 1989).  La versió del protocol per a IPv6 és l’OSPFv3 descrita al RFC 2740 l’any 1999. En l’OSPF, els encaminadors s’intercanvien informació sobre la topologia de la xarxa, de manera que tots poden construir el mateix mapa sobre el qual calcular rutes òptimes cap a cada xarxa. La mètrica o cost d’un enllaç és configurable, però, per defecte, el seu valor és inversament proporcional a la seva velocitat de transmissió. Per tal d’escalar a xarxes grans, el protocol permet fer-ne un desplegament jeràrquic partint la xarxa en àrees.  Com a protocol d’encaminament modern, l’OSPF permet l’ús de màscares de longitud variable i de diverses rutes de mínim cost per repartir el tràfic entre diferents enllaços (balanceig de càrrega).