osseta

osset
m
Lingüística i sociolingüística

Llengua indoeuropea del grup irànic parlada pels ossets.