Ossian

(Escòcia, segle III — Escòcia, segle III)

Guerrer i bard escocès llegendari.

A la darreria del s XVIII hom li atribuí una sèrie de composicions poètiques en gaèlic, conservades al manuscrit anomenat Book of the Dean of Lismore (‘Llibre del degà de Lismore’, 1512-26), adquirit per James Mac Pherson, que hi afegí alguns poemes escrits per ell mateix i presentà tot el grup de composicions com si fos obra d’Ossian.