Österreichische Akademie der Wissenschaften

Acadèmia Austríaca de Ciències

Institució científica fundada el 1847 a Viena per l’emperador Ferran I que havia estat projectada ja molt abans, el 1676, per Leibniz.

Comprèn 113 membres i consta de dues seccions (l’una de ciències matemàtiques i naturals i l’altra d’història i filosofia), que editen diverses publicacions.