ostpolitik
*

f
Política

Mot (que significa ‘política oriental’) emprat en politicologia alemanya per a designar específicament les relacions germanorusses i, posteriorment, les relacions d’Alemanya Occidental amb el bloc dels països socialistes.

Així fou utilitzat per a denominar la política de Bismarck que culminà amb el pacte d’amistat germanorus (1887), la de Hitler, conclosa amb el pacte Germanosoviètic (1939) i la política iniciada el 1970 pel canceller de la RF d’Alemanya, Willy Brandt, envers els països socialistes europeus per normalitzar-hi les relacions, sobretot les diplomàtiques.