otitis

otitis (es), otitis (en)
f
Patologia humana

Inflamació, aguda o crònica, de l’orella; normalment va acompanyada de dolor, hipoacúsia, febre i vertigen.

La inflamació pot ésser circumscrita al conducte auditiu extern (otitis externa), a l’orella interna (otitis interna o laberíntica) o a l’orella mitjana (otitis mitjana). Aquesta darrera és la més freqüent, com a conseqüència de la propagació de les infeccions de les vies respiratòries altes a través de la trompa d’Eustaqui.