otoesclerosi

otosclerosi (no norm.)
f

Afecció bilateral caracteritzada per esclerosi del teixit ossi de la càpsula laberíntica i manifestada clínicament com una hipoacúsia de transmissió.

Si hi ha un component de percepció, hom parla d’otoesclerosi maligna.