otorrinolaringologia

otorinolaringologia (no norm.)
otorrinolaringología (es)
otorhinolaryngology (en)
f
Medicina

Especialitat mèdica que tracta de les afeccions de l’orella, del nas i de la laringe.