Ottawa

Ottawa, la capital del Canadà

© Corel Professional Photos

Capital del Canadà, situada al SW de la província d’Ontario, a la confluència dels rius Rideau, Gatineau i Ottawa.

L’aglomeració comprèn 1.010.498 h (1996). Més del 40% de la població activa treballa en organismes i oficines del govern. El nucli central conserva un caràcter tradicional, però la resta de l’àrea urbana ha tingut remodelatges recents: nous barris residencials acomodats a l’est (Sandy Hill, Eastview), un modern sector administratiu al centre (carrer Booth) o cap a la perifèria (Confederation Heights), cinturó verd entorn de l’àrea urbanitzada i a les vores del Rideau. Hi ha indústries, bé que només la foneria hi és relativament antiga. Més modernes són les indústries tipogràfiques, les de maquinària tèxtil, les químiques i les electromecàniques. Centre d’ensenyament superior: Carleton University, fundada el 1942, University of Ottawa, el 1948 i Collège Dominicain de Philosophie et de Théologie, el 1967. Té aeroport internacional.

La història

Antic mercat indi (aquesta és la significació del seu nom), el 1800 era centre de comerciants, de llenyataires i de magatzems de fusta. Arran de la construcció del canal Rideau (1827), es convertí, amb el nom de Bytown, en centre de comunicacions. El 1855 obtingué, amb el nom d’Ottawa, el títol de ciutat, i, per decret de la reina Victòria d’Anglaterra (1857), esdevingué capital del Canadà.