Ottawa

Riu del Canadà, principal tributari del Sant Llorenç (1 120 km de longitud i 142 000 km2 de conca).

Neix a l’altiplà laurentià, a l’W de Quebec, corre cap al llac Timiskaming i després tomba cap al SE i forma el límit entre la província del Quebec i la d’Ontario. Ha tingut relleu econòmic com a via de comunicació i transport per al tràfic de pelleteria.