Otto Freundlich

(Stolp, Pomerània, 1878 — Lublin-Majdanek, 1943)

Pintor i escultor.

Després d’una primera etapa de pintor es consagrà a l’escultura i investigà les formes elementals tot remarcant-ne l’estructura i expressant un sentiment tràgic, del qual s’alliberà (1916) fent una obra vigorosa, relacionable amb la de C. Brancusi i d’A. Modigliani, a base d’elements formals que tendiren vers una expressió simbòlica: La Partida (1929, col·l Atélier Freundlich, París), Composició (1933, Rijksmuseum Kröller-Müller, Otterlo). Fou deportat per la Gestapo i morí en un camp de concentració.