Otto Lilienthal

(Anklam, Pomerània, 23 de maig de 1848 — Berlín, 10 d’agost de 1896)

Enginyer prussià.

Construí diversos models d’ornitòpter i planador, amb els quals féu diversos assaigs de vol. Morí en intentar el vol 2 000. És autor de Der Vogelflug als Grundlage des Fliegekunst (‘El vol de l’ocell com a base de l’aviació’, 1889).