ovocèl·lula

oosfera
f
Botànica

Cèl·lula del sac embrional que constitueix pròpiament el gàmeta femení.