oxalat d’etil

m
Química

Líquid incolor, immiscible amb l’aigua, que bull a 186°C.

Hom l’obté per esterificació de l’àcid oxàlic i és emprat com a dissolvent per a resines i en la síntesi d’α-cetoesters.