Oxford English Dictionary

Diccionari de la llengua anglesa en 12 volums i un suplement publicat el 1933.

Inventari exhaustiu del lèxic anglès posterior al s XII. El 1955 s’inicià la redacció d’un Supplement of the Oxford English Dictionary, en tres volums, apareguts el 1972, el 1976 i el 1980.