oxidoreductasa

f
Bioquímica

Nom genèric dels enzims que catalitzen les reaccions d’oxidoreducció.

Constitueixen la classe de codi 1 dels enzims (enzim). Comprenen els enzims que actuen sobre els grups &139sb;CHOH, &139sb;C=O, -CH=CH, &139sb;CHNH 2 , &139sb;CH—NH—, i sobre NADH i NADPH.