oxitall

oxitallament
m
Tecnologia

oxitallament de planxes d’acer amb una màquina automàtica de quatre capçals

© Fototeca.cat

Procediment de tallament de planxes metàl·liques mitjançant una oxidació local a alta temperatura.

Generalment hom el realitza amb un bufador oxiacetilènic especial, proveït d’un bec per on hom fa sortir oxigen a alta pressió un cop la zona a tallar ha estat convenientment escalfada per la flama oxiacetilènica. Pot realitzar-se manualment, resseguint amb el bec del bufador el traçat prèviament realitzat sobre la planxa, o bé automàticament (oxitallament a màquina), procediment en el qual el bufador (o bufadors) va muntat sobre un capçal que es desplaça sobre la superfície de la planxa seguint les ordres de comandament que rep d’un sistema copiador (resseguint mecànicament o òpticament el perfil d’una plantilla anàloga al perfil de tallament) o de l’ordinador d’un sistema FAO..