pacient

f
m
Medicina

Persona que pateix una malaltia, un mal físic, i se sotmet a un tractament o a una operació per tal de guarir-se.

Hom pot distingir diverses categories segons l'estadi de la malaltia: crònic, en fase avançada, postagaut o subagut.