pack-ice
*

pack (en)
m
Geomorfologia
Hidrografia

En una banquisa, conjunt de blocs de gel despresos dels icebergs.

És obert o tancat segons que s’hi pugui navegar o no.