pacte

m
Dret
Dret civil

Contracte, tant en la seva integritat com en les convencions particulars, condicions, clàusules o estipulacions que el constitueixen.

El simple consentiment dels atorgants és causa civil suficient per a la constitució d’un pacte. En el dret justinianeu s’anaren assimilant els uns i els altres.