padrastre

padastre, padrastro (es), stepfather, hangnail, (en)
m

El marit d’algú respecte a un fill que aquest té d’un matrimoni anterior.