PAE

Power-added efficiency (en)
f
Electrònica i informàtica

Mesura percentual de l’eficiència neta d’un amplificador.

Els amplificadors són dispositius actius, és a dir, els cal una alimentació externa per a poder amplificar els senyals. L’amplificador usa el corrent continu de l’alimentació per a amplificar el senyal a l’entrada. Així doncs, la PAE és una mesura que indica quin percentatge de la potència en contínua, relativa a l’alimentació, s’ha emprat per a amplificar el senyal d’entrada. El cas ideal seria aquell en què tota la potència que s’utilitza per a alimentar l’amplificador es convertís en guany a la sortida del dispositiu, però aquesta situació és molt improbable (excepte per als amplificadors commutats). Tota la potència que prové de l’alimentació que no es transforma en guany, es dissipa en forma de calor, la qual cosa obliga sovint, en el cas d’amplificadors de potència, a incorporar estructures dissipadores de calor i de refrigeració.