pàgina

plana, página (es), page (en)
f
Disseny i arts gràfiques

Cadascuna de les dues cares d’un full d’un llibre, d’un quadern, etc.