País del Loira

Loira, Loire (fr)

Regió de l’W de França, al SE de Bretanya.

Comprèn els departaments del Loira Atlàntic, Maine i Loira, Mayenne, Sarthe i Vendée. La capital és Nantes. S'estén al vessant SE del massís Armoricà, des dels turons de Normandia, al N, fins al Marais peitaví, al S, i entre les conques de París i Aquitània. Correspon a les terres del baix Loira, amb el seu afluent, el Maine. Presenta un paisatge de plana ondulada amb sòls foscs, que corresponen als esquists i gresos que formen el sòcol, bé que vers l’est els afloraments sedimentaris cretacis donen uns sòls clars. El clima és d’influència atlàntica. Els conreus són de cereals (blat i sègol), llegums, fruita, hortalisses, farratge i vinya. Hi ha ramaderia bovina i porcina i cria d’aviram. Són ports pesquers Les Sables-d’Olonne, Saint-Nazaire i Ile d’Yeu. L’activitat portuària del baix Loira ha estat afavorida per la descentralització industrial de París, la qual cosa ha originat la creació de noves indústries. Així, a més de construccions navals —les primeres de França, a Nantes-Saint-Nazaire—, indústries siderúrgiques i refinatge de petroli, hi ha indústries de l’automòbil, aeronàutiques i elèctriques.