països de l’Est

m
pl
Política

Terme amb el qual, durant la guerra freda, hom feia referència als estats europeus amb règims comunistes sorgits després de la Segona Guerra Mundial, la majoria dels quals sotmesos als dictats de l’URSS.

Aquests estats eren Albània, Bulgària, Hongria, Polònia, la República Democràtica Alemanya, Txecoslovàquia, Romania i Iugoslàvia. Tingueren la corresponent aliança militar amb l’URSS en el Pacte de Varsòvia, amb la notable excepció de Iugoslàvia. Coneguts també (amb l’URSS) com bloc comunista o bloc de l’est, arran de la caiguda dels règims comunistes i la dissolució de l’URSS (1991), la majoria d’aquests estats s’han anat integrant a la Unió Europea. L’antiga República Democràtica Alemanya, sorgida el 1949 de la partició d’Alemanya i aliada de l’URSS, es reunificà el 1990 com a República Federal Alemanya, i el 1993 Txecoslovàquia es dividí en dos estats independents, la República Txeca i Eslovàquia.