paitida

f
Folklore

Fada d’aigua.

El mot, d’origen incert, fou recollit per Guerau de Liost a Viladrau, on és viu el topònim del veïnat i la font de les Paitides.