paiute

f
m
Etnologia

Individu de la tribu ameríndia del grup xoixon de la família utoasteca.

N'hi havia dos grups: els paiutes del nord (anomenats mono a Califòrnia i paviotso a Nevada), que ocupaven el centre-est de Califòrnia, l’W de Nevada i l’E d’Oregon, i els paiutes del sud, o chemehuevi, al NW d’Arizona, al S de Nevada i al SE de Califòrnia. Caçadors nòmades de bisons i recol·lectors, l’any 1980 en restaven uns 6 000, residents en reserves.