Palanques

Municipi dels Ports, situat a l’extrem nord-occidental del País Valencià.

El terme és tallat transversalment de S a N per la vall del Bergantes, que deixa a ponent la serra de la Menadella (límit amb Aragó) i a llevant la mola de Palanques (776 m alt.). L’agricultura és característica del secà pobre de muntanya: conreus d’autoconsum, a base de cereals, patates i llegums. Hi ha horta en petits bancals vora el riu. Al terme hom explotava una mina de guix. La pobresa dels recursos locals ha fet que l’emigració, ja present des del començ del s. XX, s’hagi precipitat durant els últims anys. Una gran part de les terres van restant, així mateix, abandonades. El poble (29 h agl [2006]; palanquins; 671 m alt.) és situat en un turó a l’esquerra del riu, aglomerat al voltant de la plaça. L’església parroquial és dedicada a Santa Maria. Dins el terme hi ha també els masos de la Juncosa i de Mampell.