palatí

m
Anatomia animal

Os situat darrere el maxil·lar superior, que forma part de l’esquelet més posterior de la cara.

És constituït per dues làmins ajuntades en angle recte: la vertical, part de la paret externa de la fossa nasal, i l’horitzontal, part del paladar ossi.