paleàrtic
| paleàrtica

adj
Biologia

Propi de la zona del regne holàrtic que comprèn Europa, el N d’Àfrica i l’Àsia no tropical.