Paleozoic

Primari

Primera era (o eratema) del Fanerozoic, situada entre el Precambrià i el Mesozoic.

És comprès entre els -590 i els -248 milions d’anys. A Europa, hom sol dividir-lo en Paleozoic inferior (que comprèn els períodes Cambrià, Ordovicià i Silurià) i Paleozoic superior (que comprèn els períodes Devonià, Carbonífer i Permià). Hom considera aquest terme sinònim de Primari o era primària. La presència de trilobits fa que hom l’anomeni també era dels trilobits. En general predominen les formes més antigues d’animals i plantes multicel·lulars. La majoria d’animals són invertebrats, bé que s’hi trobin abundantment vertebrats primitius, sobretot peixos, en els períodes més tardans dins el Paleozoic. Pel que fa a les plantes, és extraordinària l’abundància de gegantines criptògames vasculars al Carbonífer, i també al Permià. Els materials rocallosos del Paleozoic són de tots tipus; hi abunden els esquists, les quarsites i les calcàries. A Catalunya, el Paleozoic forma el sòcol dels Pirineus i dels Catalànids.