paleozoologia

f
Paleontologia

Part de la paleontologia que s’ocupa de l’estudi dels animals fòssils.

Atesa la seva importància preponderant en la paleontologia, el terme és poc usat, puix que sovint, quan hom parla de paleontologia, es refereix a la paleozoologia.