Palestra

Entitat catalanista, fundada a Barcelona (1930) per iniciativa d’un grup d’amics de J. M. Batista i Roca.

De caràcter educatiu i patriòtic, pretenia situar-se per damunt de matisos polítics o socials, per la qual cosa nomenà una presidència d’honor amb líders dels principals partits. Organitzà cursos sobre història, literatura, art, llengua, etc. ; cercles d’estudis de dialèctica (“Àgora”); competicions esportives a la manera del Sokol txec i campanyes d’acció social i cultural. En fou president Pompeu Fabra; secretari, Batista i Roca, i sotspresident, Frederic Roda. Mantingué estretes relacions amb Galícia, el País Basc, els txecs i Occitània. Organitzà una gran campanya pro estatut i a la Vall d’Aran es presentà amb un manifest en aranès. El 1931 formà una guàrdia cívica entorn de Macià i després del 6 d’octubre de 1934 l’entitat es camuflà com a Club David. Formà una secció femenina i es relacionà amb els catalans de l’estranger. Tenia uns cinc mil afiliats a Barcelona, a les diverses delegacions comarcals del Principat i a les ciutats de València i Palma.