palet

paleta
f
m
Tecnologia

Palet europeu de fusta

Plataforma de fusta o de matèria plàstica per al transport de càrregues.

La càrrega sol disposar-se en petites unitats per a facilitar-ne la manipulació.