pallissa

llisada
f
Agronomia

Construcció destinada a guardar-hi l’herba seca per a alimentar el bestiar quan no pot sortir a pasturar.