Palma de Gandia

Palma (ant.)

Palma de Gandia

© Fototeca.cat

Municipi de la Safor, a la plana al·luvial del riu d’Alcoi (límit oriental del terme), drenat també pel seu afluent el riu de Vernissa i accidentat al NE pels vessants meridionals de la serra de la Falconera (384 m).

L’agricultura se centra sobretot en el regadiu, que aprofita l’aigua de la séquia reial d’Alcoi a través de les séquies d’en Carròs i d’en Marc i també de pous. La quasi totalitat (550 ha) és dedicada al taronger. El secà (garrofers, oliveres, ametllers i vinya moscatell) es localitza a les parts més altes. Hi ha una indústria de manufactura de pell i l’apicultura hi és tradicional. Conegué una forta expansió demogràfica fins el 1965, i davallà suaument després. El poble (1 683 h agl [2006], palmers ; 78 m alt.) és al peu d’un turó (224 m alt.); hi ha les restes de l’antic castell de Palma , centre de la baronia de Palma. L’església parroquial de Sant Miquel estigué regida pel monestir de Cotalba des del 1390 fins al 1835. El municipi comprèn, a més, la caseria de la Torreta i el despoblat de Rafalany.