Palmanova

El nucli turístic de Palmanova

© Fototeca.cat

Urbanització i nucli turístic del municipi de Calvià (Mallorca), estesa al sector de ponent de la badia de Palma, al voltant de la platja de Palmanova , al N de la punta de sa Porrassa.

Hi ha nombrosos hotels, restaurants i cases d’estiueig. En gran part formava part de la possessió de ses Planes. La primera urbanització fou dirigida per Josep Goday.