palmatòria

espalmatòria
f

Palmatòria

Canelobre baix amb mànec o nansa i peu en forma de platet ample.