palmerar d’Elx

Vista del palmeral d'Elx

© www.visitelche.com

Massa forestal constituïda per un conjunt d’horts de palmeres datileres protegits des del 1986 per la Llei de Tutela del Palmerar d’Elx.

Amb més de 200.000 exemplars d’espècies subtropicals i mediterrànies i 5.074.193 m2 d’extensió, és el palmerar més extens i més septentrional d’Europa. Es divideix en el palmerar dispers, format per les plantacions de les zones d’horta elxanes (358,5 ha) que encara acompleixen les funcions agronòmiques de conducció de l’aigua de reg que el van originar fa mil anys, i el palmerar urbà, que envolta l’antiga ciutat islàmica (148,9 ha). La història del palmerar està indissolublement unida a la història de la ciutat, a la seva economia, cultura, festes, folklore i manifestacions religioses (especialment la processó del diumenge de Rams i el Misteri). L’any 2000 fou declarat patrimoni històric de la humanitat per la UNESCO.