palmitat

m
Química

Qualsevol sal o èster de l’àcid palmític.

Entre les sals metàl·liques, conegudes com a sabons, són importants el monopalmitat d’alumini, Al(OH)2(C1 6H3 1O2), emprat com a impermeabilitzant en les indústries d’adoberia, paper i tèxtils, i també el palmitat de zinc, Zn(C1 6H3 1O2)2, emprat com a additiu del cautxú i lubrificant en la indústria de plàstics. Entre els alcalins, el sòdic i el potàssic intervenen en la composició de molts sabons de bany. Dels èsters, destaquen el palmitat de cetil, principal component de l’esperma de balena, i la palmitina.