palpígrads

m
pl
Aracnologia

Ordre d’artròpodes de la classe dels aràcnids que inclou espècies de talla gairebé microscòpica.

El cos, molt feble, s’acaba en un flagel multiarticulat. Al prosoma, sense ulls, hi tenen els quelícers, acabats en pinces, els pedipalps, que compleixen funcions locomotores, i els quatre típics parells de potes, amb el primer parell modificat com a tentacles tàctils. L’abdomen, format per 11 segments, no presenta orificis respiratoris, puix que, a causa de la feblesa de la cutícula, l’intercanvi de gasos té lloc directament a través de la paret del cos. L’intestí presenta uns diverticles simples, i l’excreció té lloc mitjançant un parell de glàndules coxals. Habiten a la cara interna de les pedres, fortament adherides al terra. Llur distribució geogràfica és força discontínua, puix que tenen necessitats higromètriques molt precises.