pam de destre

m
Física

Mesura lineal que és la dotzena part de la cana de destre, o sia 233 mm.

Aquesta mesura era l’emprada en les Ordinacions d’En Sanctacília.