Pan

Imatge del satèl·lit Pan feta per la sonda Cassini-Huygens

© NASA / JPL-Caltech / Space Science Institute

Satèl·lit de Saturn, el més intern dels coneguts.

Fou descobert per Mark Showalter el 1990 a partir de fotografies preses per la sonda Voyager. La seva distància mitjana al centre del planeta és de 133.583 km i el seu diàmetre, de tan sols 20 km. Al març del 2017 la sonda Cassini-Huygens envia les primeres imatges en les quals s'apreciava amb precisió la forma de Pan.