panell fotovoltaic

m
Tecnologia

Conjunt de cèl·lules fotovoltaiques connectades en sèrie i en paral·lel, disposades entre una coberta transparent i un suport normalment rígid, que serveix per a convertir l’energia radiant en electricitat.