panenteisme

m
Cristianisme
Filosofia

Doctrina ideada per K.C.F. Krause, segons la qual Déu és en tot i tot en Déu.

Malgrat la similitud fonètica, és més a prop del teisme que no del panteisme. Hom l’ha considerat també una forma de deisme.